baner

Regulamin

Postanowienia ogólne


1. Witryna znajdująca się pod adresem www. .............. pl - jest sklepem internetowym i służy do prowadzenia sprzedaży za pośrednictwem Internetu.

2. Zamówienia można składać przez 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu.

3. Wszystkie ceny podane w sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny nie obejmują kosztów przesyłki.

4. Złożenie zamówienia w sklepie ......................... oznacza zaakceptowanie postanowień niniejszego regulaminu.

5. Podany przez użytkownika adres e-mail oraz telefon kontaktowy i adres może zostać wykorzystany do realizacji składanych zamówień.

6. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w treści niniejszego Regulaminu.


Realizacja zamówień

1. Przez złożenie zamówienia należy rozumieć wypełnienie "formularza zamówienia" znajdującego się na stronach i przesłanie go do sklepu. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia wysyłając e-mail do Zamawiającego.

2. Nieprawidłowo wypełnione ”formularze zamówienia” nie będą realizowane.

3. Zamówienia złożone realizowane są w miarę aktualnego stanu towaru, przy czym w przypadku chwilowego jego braku, kontaktujemy się w klientami telefonicznie lub poprzez e-mail.
 
4. Zamówiony towar dostarczony będzie za pośrednictwem Poczty Polskiej.

5. Płatność za zamówiony towar może nastąpić kartą płatniczą lub za pobraniem przy odbiorze towaru.

6. Do każdej przesyłki dołączony jest dowód zakupu którym jest faktura VAT albo paragon. W przypadku, gdy Zamawiający chce otrzymać fakturę VAT musi podać w formularzu zamówienia dane niezbędne do jej wystawienia. Są to nazwa, adres oraz numer identyfikacji podatkowej NIP nabywcy.

7. Sklep zastrzega sobie prawo weryfikacji dokonanego zamówienia oraz jego anulowania w przypadkach uzasadniających wątpliwość co do rzetelności takiego zamówienia.

8. Realizacja zamówienia rozpocznie się w najbliższy dzień pracujący następujący bezpośrednio po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.

9. Koszty przesyłki pokrywane nabywca.

10. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany oferty oraz cen towarów znajdujących się w ofercie bez uprzedzenia. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji.

 

Reklamacje

 
1. Podstawą wszczęcia procedury reklamacyjnej jest paragon lub faktura vat, którą Klient otrzymuje wraz z zamówionym towarem.

2. Koszt przesyłki reklamowanego towaru pokrywa Klient.

3. W przypadku zwrotu towar musi zostać zwrócony w stanie nie naruszonym, nie może posiadać śladów montażu (nie dotyczy to reklamacji z tytułu wady produkcji).
 
4. Zgłoszenie reklamacyjne musi zostać dokładnie opisane.

5. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od daty dostarczenia uszkodzonego towaru do sklepu.

6. Produkty wadliwe bądź uszkodzone fabrycznie są wymieniane na nowe pod warunkiem zgłoszenia uszkodzenia w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania przesyłki oraz zwrotu towaru wadliwego bądź uszkodzonego pod adres korespondencyjny sklepu. Koszty przesłania Klientowi wymienionego towaru pokrywa sklep.

7. Klienta ma prawo odstąpić od zawartej umowy w terminie 10 dni od daty otrzymania towaru, bez podania przyczyny.


Ochrona danych osobowych
 
1. Składając zamówienie, Klient świadomie zgadza się na przetwarzanie i wykorzystywanie swoich danych osobowych w celu realizacji zamówienia, a także w celu obsługi ewentualnych reklamacji oraz w celu ułatwienia ewentualnych przyszłych zakupów. Dane te nie są przetwarzane ani wykorzystywane w żadnym innym celu. 

2. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. "O ochronie danych osobowych". Zgodnie z tą ustawą Klientowi przysługuje prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.

 

Postanowienia końcowe

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, Ustawy z dnia 02.03.2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego.